Vychovatelka       Bc. NIKOLA PROCHÁZKOVÁ 

nikola.prochazkova@zsmszemechy.cz

Ranní družina 6,30-7,30 hodin                         Odpolední družina 11,25-15,30 hodin


Vážení rodiče,
odchody ze školní družiny jsou stanoveny na 13,00 h. a 15,00 h. z důvodu plynulého chodu družiny a plnění plánované činnosti. 
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto dobu Vnitřního řádu školní družiny.

Úplata ŠD

Platba na účet č.: 296405460/0300

Variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte

Výše platby je stejná: 100 Kč

Přeplatky budou vypláceny čtvrtletně zpět na Váš platební účet.

Preferujeme platbu převodem!!!

Platba v hotovosti je možná VŽDY 15. v daném měsíci.

Splatnost je každý 15. den v měsíci!!

V Zeměchách dne 11.9.2020

Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka školy

 

DOKUMENTY ŠD