Vychovatelka Bc. NIKOLA PROCHÁZKOVÁ

Ranní družina 6,30-7,30 hodin                         Odpolední družina 11,25-16,00 hodin


Vážení rodiče,
odchody ze školní družiny jsou stanoveny na 13,00 h. a 15,00 h. z důvodu plynulého chodu družiny a plnění plánované činnosti. 
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto dobu Vnitřního řádu školní družiny.

Úplata ŠD

od 1.10. je možnost platit školní družinu na účet.

Platba na účet č.: 296405460/0300

Variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte

Výše platby je stejná: 100 Kč

Přeplatky budou vypláceny čtvrtletně zpět na Váš platební účet.

Preferujeme platbu převodem!!!

Platba v hotovosti je možná VŽDY poslední týden v měsíci:

ÚTERÝ, ČTVRTEK v časech 7,00-8,00 h. a 12,00-13,00 h.

Splatnost je každý 25. den v měsíci na měsíc nadcházející!!!

V Zeměchách dne 11.9.2020

Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka školy

 

DOKUMENTY ŠD