Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

Zeměchy č.p. 83

440 01 Louny

Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka školy

RED IZO: 600 083 021

IZO: 102 377 260

IČ: 70698376

telefon: 415 696 256

e mail:   reditel@zsmszemechy.cz  

datová schrána: hkzmums

zřizovatel: Obec Jimlín

Mateřská škola

Zeměchy č.p. 44

440 01 Louny

IZO: 107 566 541

telefon: 602 711 940 

Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka

vedoucí učitelka: Hana Todtová

e-mail:  hana.todtova@zsmszemechy.cz