Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Název projektu:    Otevřené oči III

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018797

Období realizace:   1. 2. 2021 - 31. 1. 2023

Z finančních prostředků v celkové výši 478.122 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

Základní škola:

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ 

ZIMA V NAŠÍ ŠKOLE

Trochu zimní atmosféry jsme si přenesli i do našich vnitřních prostor. 

NAŠE TŘÍDY

ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

O nás

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, příspěvková organizace, patří do sítě malotřídních škol, jejíž součástí je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Vyjma školy mateřské se ostatní nachází v jedné budově. Zřizovatelem je Obecní úřad Jimlín.

Škola funguje jako dvoutřídní rodinného typu. V jedné třídě se vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé třídě žáci 3. až 5. ročníku. V současné době probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola moudrosti. Výuku zajišťují 2 vyučující splňující odborné předpoklady a ředitelka školy.

V budově ZŠ se nachází školní jídelna, školní družina, tělocvična, kabinet, šatny a sborovna s knihovnou. Ke škole patří menší travnatý dvůr. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. V každé třídě máme počítače, televizor s velkoplošnou obrazovkou využívaný také jako obrazovka PC, čtečku knih, tablety, notebooky. V učebně druhé pak interaktivní tabuli, 8 stolních počítačů, skene