KONZULTAČNÍ HODINY

Učitelka 1., 2. třídy            PONDĚLÍ 14,00-14,30 h.                   PÁTEK 7,00-7,30 h.

Učitelka 3., 4., 5. třídy       ÚTERÝ 12,30-13,00 h.                      PÁTEK 8,00-8,30 h.

Učitelka přípravné třídy    PONDĚLÍ 7,30-8,00 h.                    PÁTEK 12,00-13,00 h.

ředitelka ZŠ, MŠ               PONDĚLÍ 8,00-10,00 h.                   STŘEDA 7,30-8,30 h.             ČTVRTEK 7,30-8,00 h.


ROZVRHY HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


ZÁŘÍ 2021 v ZŠ Zeměchy

  • 9. 9. Zdravíkova stezka
  • 10. 9. EU letem světem - 3.-5. třída
  • 20. 9. projektový den mimo školu - zámek Peruc
  • 20.-24. 9. samoobslužná burza knih. Možnost zakoupení knihy od 5 Kč
  • 10.-24. 9. Jablíčkový týden - projektová výuka, včetně školní družiny a přípravné třídy
  • 24. 9. projektový den ve škole Hasičský záchranný sbor
  • 27. 9. ředitelské volno
  • 28. 9. státní svátek

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Název projektu:    Otevřené oči III

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018797

Období realizace:   1. 2. 2021 - 31. 1. 2023

Z finančních prostředků v celkové výši 478.122 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

Základní škola:

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ 

NAŠE TŘÍDY

ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

O nás

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, příspěvková organizace, patří do sítě malotřídních škol, jejíž součástí je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Vyjma školy mateřské se ostatní nachází v jedné budově. Zřizovatelem je Obecní úřad Jimlín.

Škola funguje jako dvoutřídní rodinného typu. V jedné třídě se vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé třídě žáci 3. až 5. ročníku. V současné době probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola moudrosti. Výuku zajišťují 2 vyučující splňující odborné předpoklady a ředitelka školy.

V budově ZŠ se nachází školní jídelna, školní družina, tělocvična, kabinet, šatny a sborovna s knihovnou. Ke škole patří menší travnatý dvůr. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. V každé třídě máme počítače, televizor s velkoplošnou obrazovkou využívaný také jako obrazovka PC, čtečku knih, tablety, notebooky. V učebně druhé pak interaktivní tabuli, 8 stolních počítačů, skene