LEDEN 2022 V ZŠ ZEMĚCHY

 • 3. 1. Když Ježíšek naděluje - vánoční nadílka ve školní družině
 • 4. - 6. 1. Ptačí hodinka- ptáci v zimě, sčítání ptáků na krmítku
 • 6. 1. Tři králové - návštěva Tří králů (ZŠ) v MŠ
 • 10. 1. Výukový autobus Otakárek - dopravní výchova
 • 17. -21. 1. Barevný týden - barevné pečení, pokusy, kvízy, tvoření, barvy v AJ (pondělí různobarevné, úterý zelená, středa červená, čtvrtek černá, pátek chlapci modrá, děvčata růžová)
 • 26. 1. Virtuálně v elektrárně - jaderná elektrárna Dukovany

31. 1. rozdání výpisu z vysvědčení

PROSINEC 2021 V ZŠ ZEMĚCHY

 • 6. 12 - 10. 12. Čertovská škola (projektové vyučování)
 • Do 10. 12. soutěž o nejoriginálnější vánoční přání
 • 8. 12. Preventivní program pro 1. a 2. třídu
 • 10. 12. "Virtuálně v elektrárně" pro žáky 3. - 5. třídy
 • 14. 12. Preventivní program 1. -5. třída
 • 15. 12. Vrchlické divadlo- "Nad Betlémem svítí hvězda" (pohádka)
 • 22. 12. vánoční posezení nad cukrovím a koledami

23. 12. - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny


Třídní pravidla 

Třídní pravidla tvoří žáci spolu s třídní učitelkou. V první a druhé třídě je vyřešili piktogramy, které jsou ihned jasné a srozumitelné. 

KONZULTAČNÍ HODINY

Učitelka 1., 2. třídy            PONDĚLÍ 14,00-14,30 h.                   PÁTEK 7,00-7,30 h.

Učitelka 3., 4., 5. třídy       ÚTERÝ 12,30-13,00 h.                      PÁTEK 8,00-8,30 h.

Učitelka přípravné třídy    PONDĚLÍ 7,30-8,00 h.                    PÁTEK 12,00-13,00 h.

ředitelka ZŠ, MŠ               PONDĚLÍ 8,00-10,00 h.                   STŘEDA 7,30-8,30 h.             ČTVRTEK 7,30-8,00 h.


ROZVRHY HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


LISTOPAD 2021 V ZŠ ZEMĚCHY

 • 8. - 12. 11. Halloweenský týden - projektové vyučování
 • 9. 11. Drátování s Blankou Myslikovjanovou - projektový den ve škole
 • 10. 11. třídní schůzky
 • 10. 11. preventivní program pro 3. - 5. třídu
 • 15. 11. workshop rodičů s dětmi - keramika (15, 00 - 17, 00 h.)
 • 26. 11. preventivní program pro 1. a 2. třídu
 • 26. 11. rozsvícení vánočního stromečku s vánočními trhy, vystoupení žáků školy a přípravné třídy
 • 30. 11. preventivní program pro 1 a 2. třídu

ZÁŘÍ 2021 v ZŠ Zeměchy

 • 9. 9. Zdravíkova stezka
 • 10. 9. EU letem světem - 3.-5. třída
 • 20. 9. projektový den mimo školu - zámek Peruc
 • 20.-24. 9. samoobslužná burza knih. Možnost zakoupení knihy od 5 Kč
 • 10.-24. 9. Jablíčkový týden - projektová výuka, včetně školní družiny a přípravné třídy
 • 24. 9. projektový den ve škole Hasičský záchranný sbor
 • 27. 9. ředitelské volno
 • 28. 9. státní svátek

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Název projektu:    Otevřené oči III

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018797

Období realizace:   1. 2. 2021 - 31. 1. 2023

Z finančních prostředků v celkové výši 478.122 ,- Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den v MŠ

Projektový den mimo MŠ

Základní škola:

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v ZŠ

Projektový den mimo ZŠ 

NAŠE TŘÍDY

ROZVRH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

O nás

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, příspěvková organizace, patří do sítě malotřídních škol, jejíž součástí je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Vyjma školy mateřské se ostatní nachází v jedné budově. Zřizovatelem je Obecní úřad Jimlín.

Škola funguje jako dvoutřídní rodinného typu. V jedné třídě se vzdělávají žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé třídě žáci 3. až 5. ročníku. V současné době probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Škola moudrosti. Výuku zajišťují 2 vyučující splňující odborné předpoklady a ředitelka školy.

V budově ZŠ se nachází školní jídelna, školní družina, tělocvična, kabinet, šatny a sborovna s knihovnou. Ke škole patří menší travnatý dvůr. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. V každé třídě máme počítače, televizor s velkoplošnou obrazovkou využívaný také jako obrazovka PC, čtečku knih, tablety, notebooky. V učebně druhé pak interaktivní tabuli, 8 stolních počítačů, skene