LEDEN 2022 V MŠ ZEMĚCHY

 • 6. 1. Tři králové v MŠ
 • Projektový blok a týden: "Ledové království" - prožitkové učení
 • 10. 1. Výukový autobus Otakárek - dopravní výchova
 • 20. 1. Projektový den ve školce - Malý stavitel (polytechnická výchova)
 • průběžné konzultace s rodiči předškoláků o připravenosti dětí na školu

PROSINEC 2021 V MŠ ZEMĚCHY

 • 6. 12. návštěva Mikuláše, čerta a anděla
 • "Popřejeme si krásné Vánoce" - společná práce rodičů a dětí, vánoční přání
 • Přání rodičům online formou
 • 15. 12. Vrchlické divadlo- "Nad Betlémem svítí hvězda" (pohádka)
 • Vánoční posezení dětí s pohoštěním
 • Vánoční nadílka

LISTOPAD 2021 V MŠ ZEMĚCHY

 • 9. 11. projektový den v MŠ - "Tajemství lesa, E-liška"
 • 9. - 15. 11. Bramborový týden
 • 10. 11. návštěva základní školy
 • 23. 11. vánoční dílny s rodiči
 • 26. 11. rozsvícení vánočního stromečku, vánoční trhy, vystoupení dětí

ICT ve školce 

Děti předškolního věku pracují na nových tabletech.

ZÁŘÍ 2021 v MŠ Zeměchy

 • 9. 9. Zdravíkova stezka
 • 20.-24. 9. samoobslužná burza knih. Možnost zakoupení knihy od 5 Kč
 • 22. 9. Projekt "Úprava zahrady MŠ Zeměchy" - dobrovolná akce, sázení živého plotu spolu s rodiči, opékání buřtů
 • 24. 9. projektový den ve škole Hasičský záchranný sbor
 • 28. 9. státní svátek

Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku "Adaptace na mateřskou školu",

kterou povede PaedDr. Venuše Mirovská, která se zabývá poradenstvím, diagnostikou a reedukcí.

Témata přednášky:

- úloha rodiny pro přípravu na klidný vstup dítěte do mateřské školy

- sdílení a respektování pravidel

- rozvoj samostatnosti

- rozvoj řeči atd.

Přednáška se bude konat v úterý 8. června od 16,00 hodin na zahradě mateřské školy.

Těšíme se na Vaši účast, Mgr. Kateřina Krtičková, ředitelka ZŠ a MŠ Zeměchy


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

od 19. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Prosíme o sdělení učitelkám MŠ do 15. 6. 2021, kdo bude školku navštěvovat v době otevření v červenci.

Děkujeme


PLÁN AKCÍ KVĚTEN - ČERVEN 2021

27. 5. 2021 fotografování (30 Kč)

1. 6. 2021 Den dětí - soutěže, skákací hrad

3. 6. 2021 projektový den 

10. 6. 2021 projektový den na farmě Slavětín (batůžek, pití, drobnost) 

11. 6. 2021 projektový den v MŠ - VODA

25. 6. 2021 Projektový den v Mostě (batůžek, pláštěnka, pití, svačina)

28. 6. 2021 sférické kino - Polaris29. 6. 2021 hudební workshop

Rozloučení s předškoláky a dětmi odcházejícími do přípravné třídy - termín podle aktuální situace

Podrobnější informace naleznete na nástěnce v šatně MŠ

Změny jsou vyhrazeny podle aktuální situace

!!! Od 10. 5. 2021 se povoluje osobní přítomnost všech dětí mateřské školy bez povinnosti testování !!!!

Těšíme se na shledání :-)
Kolektiv ZŠ, MŠ Zeměchy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Z důvodu nařízení vlády probíhá zápis bez dětí.

Přihlášky je možno podávat      elektronicky (e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou)

                                                     poštou (s doručenkou)

                                                    osobní podání v MŠ dne 4. 5. 2021 v čase 10,00 - 11,30 h. a od 13,00 - 14,30 h.

ZÁPIS PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD 2. - 16. 5. 2021 

Počet dětí, které lze přijmout je 7

Důležité náležitosti:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Informovaný souhlas, GDPR

VŠECHNY DOKUMENTY MOŽNO OBRDŽET I V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Kritéria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy - Jimlín, Zeměchy

2. děti, které před začátkem šk. roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín, Zeměchy) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

3. děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín, Zeměchy) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

4. ostatní děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Zeměchy (Jimlín a Zeměchy)

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti v den zápisu. 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v úterý 22. 12. 2020 je provoz školky z personálních důvodů (nemoc učitelky) omezen na dopoledne. Ve středu 23. 12. 2020 je školka uzavřena - vánoční prázdniny. Děkujeme za pochopení.

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Zeměchy Vám přeji kouzelné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2021.

Mgr. Kateřina Krtičková

Ředitelka ZŠ, MŠ Zeměchy 

!!! ZMĚNA ÚČTU ŠKOLY OD 1. 1. 2021 !!!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od ledna dochází ke změně bankovního účtu, veškeré platby (školní družina, školkovné MŠ, stravné ZŠ) prosím posílejte na účet číslo 296405460/0300, variabilní symbol je stejný. Děkujeme za pochopení, Mgr. K. Krtičková

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

V pátek 4.12. 2020 naši školu a školku navštívil čert, Mikuláš a anděl. Vše proběhlo při zachování protiepidemických opatření, venku, na zahradě školky. Děti byly moc statečné a ani letos si žádného čert neodnesl. Každý obdržel balíček plný ovoce i laskomin. Za ně děkujeme našemu zřizovateli (Obec Jimlín zastoupená Ing. V. Svobodou) a firmě AVENTA CZ zastoupená Libuší Mrázovou. 


Drazí rodiče našich školkáčků,
Od pondělí 16. 11. 2020 bude naše školka opět otevřena v celodenní režimu, od 6,30 - 16,00 hodin.
Mgr. K. Krtičková 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše školka je od úterý 3. 11. 2020 opět otevřena. Prozatím v polodenním režimu. Prosíme, dbejte na bezpečnost svou i svých dětí! 

Mgr. K. Krtičková


Vážení rodiče našich předškoláků,

poslední rok mateřské školy je povinný, proto Vám sdělujeme, že v případě uzavření mateřské školy se budou Vaše děti vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat online přes Google v prostředí Classroom. Jediné co potřebujete je mít počítač či jiné zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon) s internetem. Přihlašovat se budete přes gmail.

Jak se přihlásit na Gmail:

1. Zadejte stránky www.gmail.com

2. Přihlaste se: zadáte e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmszemechy.cz + heslo

Google účet nejlépe funguje přes Google Chrome

Poskytujeme výpůjčky tabletů pro dobu distanční výuky. V případě zájmu se obracejte na ředitelku školy.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci, kolektiv ZŠ, MŠ Zeměchy

V případě nejasností nebo dalších dotazů kontaktujte paní učitelku Bc. M. Bitnerovou (martina.bitnerova@zsmszemechy.cz) nebo paní ředitelku Mgr. K. Krtičkovou (reditel@zsmszemechy.cz).


Nacházíme se v obci Zeměchy nedaleko Loun v dolní části vesnice - u rybníčku,
ve velmi klidném prostředí stranou od hlavní silnice.
Vedle školky stojí budova základní školy, s kterou jsme spojeni velikou zahradou.
Zahrada je zatravněna, kromě herních prvků ji tvoří vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy.

Naše školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí. Tato kapacita je již mnoho let naplňována.

Přednostně jsou přijímány děti z našich obcí (Jimlín a Zeměchy), volná místa jsou pak nabídnuta dětem
z vesnic okolních (Lipenec, Opočno, Malnice, Touchovice, Skupice).

Provozní doba je od 6.30 - 16.00 hodin, o děti se starají dvě učitelky a paní školnice.

Personální obsazení:Hana Todtová - vedoucí učitelka
                                  Bc. Martina Bitnerová - učitelka
                                  Eva Votavová - školnice

Výuka probíhá v MŠ podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání U rybníčku

Těšíme se na krásné práce

Podzimníček

Vyhlašujeme soutěž pro rodiče a děti:

"O nejkrásnější podzimní výrobek"

-výrobky z přírodnin (listy, šípky, kaštany atd.) donesou děti v pondělí 26. 10. 2020 do MŠ

-všechny výrobky budou oceněny