ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Z důvodu nařízení vlády probíhá zápis bez dětí.

Přihlášky je možno podávat      elektronicky (e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou)

                                                     poštou (s doručenkou)

                                                    osobní podání v MŠ dne 4. 5. 2021 v čase 10,00 - 11,30 h. a od 13,00 - 14,30 h.

Důležité náležitosti:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení k očkování

Informovaný souhlas, GDPR

VŠECHNY DOKUMENTY MOŽNO OBRDŽET I V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v úterý 22. 12. 2020 je provoz školky z personálních důvodů (nemoc učitelky) omezen na dopoledne. Ve středu 23. 12. 2020 je školka uzavřena - vánoční prázdniny. Děkujeme za pochopení.

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Zeměchy Vám přeji kouzelné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2021.

Mgr. Kateřina Krtičková

Ředitelka ZŠ, MŠ Zeměchy 

!!! ZMĚNA ÚČTU ŠKOLY OD 1. 1. 2021 !!!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od ledna dochází ke změně bankovního účtu, veškeré platby (školní družina, školkovné MŠ, stravné ZŠ) prosím posílejte na účet číslo 296405460/0300, variabilní symbol je stejný. Děkujeme za pochopení, Mgr. K. Krtičková

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

V pátek 4.12. 2020 naši školu a školku navštívil čert, Mikuláš a anděl. Vše proběhlo při zachování protiepidemických opatření, venku, na zahradě školky. Děti byly moc statečné a ani letos si žádného čert neodnesl. Každý obdržel balíček plný ovoce i laskomin. Za ně děkujeme našemu zřizovateli (Obec Jimlín zastoupená Ing. V. Svobodou) a firmě AVENTA CZ zastoupená Libuší Mrázovou. 


Drazí rodiče našich školkáčků,
Od pondělí 16. 11. 2020 bude naše školka opět otevřena v celodenní režimu, od 6,30 - 16,00 hodin.
Mgr. K. Krtičková 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

naše školka je od úterý 3. 11. 2020 opět otevřena. Prozatím v polodenním režimu. Prosíme, dbejte na bezpečnost svou i svých dětí! 

Mgr. K. Krtičková


Vážení rodiče našich předškoláků,

poslední rok mateřské školy je povinný, proto Vám sdělujeme, že v případě uzavření mateřské školy se budou Vaše děti vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat online přes Google v prostředí Classroom. Jediné co potřebujete je mít počítač či jiné zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon) s internetem. Přihlašovat se budete přes gmail.

Jak se přihlásit na Gmail:

1. Zadejte stránky www.gmail.com

2. Přihlaste se: zadáte e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@zsmszemechy.cz + heslo

Google účet nejlépe funguje přes Google Chrome

Poskytujeme výpůjčky tabletů pro dobu distanční výuky. V případě zájmu se obracejte na ředitelku školy.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci, kolektiv ZŠ, MŠ Zeměchy

V případě nejasností nebo dalších dotazů kontaktujte paní učitelku Bc. M. Bitnerovou (martina.bitnerova@zsmszemechy.cz) nebo paní ředitelku Mgr. K. Krtičkovou (reditel@zsmszemechy.cz).


Nacházíme se v obci Zeměchy nedaleko Loun v dolní části vesnice - u rybníčku,
ve velmi klidném prostředí stranou od hlavní silnice.
Vedle školky stojí budova základní školy, s kterou jsme spojeni velikou zahradou.
Zahrada je zatravněna, kromě herních prvků ji tvoří vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy.

Naše školka je jednotřídní, s kapacitou 26 dětí. Tato kapacita je již mnoho let naplňována.

Přednostně jsou přijímány děti z našich obcí (Jimlín a Zeměchy), volná místa jsou pak nabídnuta dětem
z vesnic okolních (Lipenec, Opočno, Malnice, Touchovice, Skupice).

Provozní doba je od 6.30 - 16.00 hodin, o děti se starají dvě učitelky a paní školnice.

Personální obsazení:Hana Todtová - vedoucí učitelka
                                  Bc. Martina Bitnerová - učitelka
                                  Eva Votavová - školnice

Výuka probíhá v MŠ podle Školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání U rybníčku

Těšíme se na krásné práce

Podzimníček

Vyhlašujeme soutěž pro rodiče a děti:

"O nejkrásnější podzimní výrobek"

-výrobky z přírodnin (listy, šípky, kaštany atd.) donesou děti v pondělí 26. 10. 2020 do MŠ

-všechny výrobky budou oceněny