ZŠ a MŠ Zeměchy
ZŠ a MŠZeměchy

!!!!!! POZOR, důležitá informace zakladni-skola-1/kalendar-akci/ !!!!!!

Stravné

Z důvodů zvyšujících se cen potravin jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů v termínu od 1. 1. 2022. Nadále chceme zachovat kvalitu všech připravovaných jídel a zároveň nás ke zdražení nutí výživová norma dle vyhlášky MŠMT (Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.). Pro plátce přes inkaso je nutné navýšit limit v bance!

Placení přes účet vždy nejpozději do 15. v měsíci

Na účet : 296405460/0300 ČSOB

Zálohové platby měsíční

(kategorie se počítají podle věku strávníka vždy ke konci školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8)

PLATBY PLATNÉ OD 1. 9. 2022

MŠ 

  • děti do 6 let

stravné 1 000 Kč

+ školné 350 Kč

  • děti 7-10 let

stravné = 1090,-Kč

ZŠ 

  • do 6 let přípravka

obědy = 570,-Kč

  • 7-10 let

obědy = 630,-Kč

  • 11-14 let

obědy = 690,-Kč

Družina

  • 100,-Kč

V kanceláři VŠJ je možné si vyžádat průběh docházky za jednotlivé měsíce. V případě nejasností k výpočtům kontaktujte vedoucí školního stravování paní H. Neubertovou na tel. čísle 415 696 256

Přihlašovat a odhlašovat obědy se mohou vždy do 7:00 hodin téhož dne. Pokud si nemocný žák nestihne oběd odhlásit, může si ho vyzvednout pouze v první den nemoci. Další den si musí oběd odhlásit. Změny je možno nahlašovat na telefonu č. 415 696 256, je možno využít záznamník